Maastokuvan luominen

Joutenlampi - Kajaani, Kajaanin Suunnistajat

Tavoite: Viivasuunnistus, harjoitellaan maastokuvan luomista ja kompassin käyttöä.

Toteutus: Kartalle piirretään viiva, jota suunnistajan tulee seurata. Väliaikalähdöt, voi olla myös yhteislähtö jos kaikilla kartalla hieman eri viiva.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittelee ennakoimista ja maastokuvan luomista etukäteen niin, että tietää mihin pitää mennä viivalla pysyäkseen. Apuna voi käyttää kompassia. Jos kompassin käyttöä halutaan tehostaa, voidaan viivasta tehdä suora. Jos halutaan kehittää enemmän kartanlukua, niin viiva voi mutkitella.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Avoimessa maastossa helpompi, tiheämmässä ennakointi korostuu enemmän.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 / 1:15 000 suunnistuskartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Tarkkaan ennakointiin ja kompassin käyttöön valmistautuminen.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros (esim. viivasta poikkeavat kohdat) ja GPS-analyysi. Miten viivalla pysyminen onnistui? Millaisissa paikoissa viivalla pysyminen oli helppoa tai vaikeaa? Pystyttiinkö maastokuvaa muodostamaan hyvissä ajoin etukäteen eli onnistuiko ennakointi?

Kehityksen seuraaminen: Voidaan laskea kuinka suurella prosentilla pysyttiin viivalla ja tehdä seurantaharjoituksena harjoitusjakson alussa ja lopussa.