Multitekniikka

Vuokatti Koljola - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitetaan erilaisia taitoja yhden harjoituksen aikana. Perustaitojen harjoittelua.

Toteutus: Rata, jossa harjoitetaan erilaisia taitoja: voi sisältää esimerkiksi väyläsuunnistusta, viivasuunnistusta, lyhyitä rastivälejä, käyräsuunnistusta, tyhjien alueiden läpimenoa, mikrosuunnistus (isolla mittakaavalla). Voi olla pitkä rata. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittaa yhden harjoituksen aikana erilaisia taitoja ja harjoituksen avulla pakotetaan suunnistajaa vaihtamaan suunnistustekniikkaansa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 / 1:15 000 suunnistuskartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistusmallin läpikäyminen.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Eri taidon osatekijöiden analysointi: mikä sujui hyvin, mikä tuntui helpoplta/vaikealta, missä oli parannettavaa? Onnistuiko suunnistusrytmin/-taidon vaihtaminen, oliko se automaattista vai ei?

Kehityksen seuraaminen: Virhemäärien analysointi.