Olennaiset kohteet - pistesuunnistus

Joutenlampi - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Pistesuunnistus muistisuunnistuksena, harjoitellaan olennaisten kohteiden hahmottamista ja rastinottosuunnitelman tekemistä.

Toteutus: Keskuksen ympärille asetetaan useita rasteja, joilla on erilaisia pistearvoja. Kauempana olevista ja vaikeammista rasteista saa enemmän pisteitä. Suunnistaja saa lukea karttaa vain keskuksessa ja suunnistaja pyrkii saamaan mahdollisimman paljon pisteitä. Väliaika- tai yhteislähtö.

Kuvaus: Suunnistaja painaa mieleen välin tai radan, jonka muodostaa haluamistaan rasteista ja käy leimaamassa rasteilla. Harjoituksen lopuksi vertaillaan pisteitä ja eniten pisteitä kerännyt voittaa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Voidaan tehdä myös sprinttiharjoituksena.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000 / 1:15 0000 / 1:4000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii miten pystyisi muistamaan mahdollisimman paljon välejä ja rastinottoja ja mitkä kohteet ovat olennaisia kyseisessä maastossa.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Millaisia kohteita painettiin mieleen ja miten rastinotot onnistuivat? Onnistuiko muistiin painaminen ja mikä oli paras keino muistaa eniten? Onko muistaminen selkeä vahvuus vai onko siinä heikkoja kohtia, miten sitä voisi kehittää tai käyttää kilpailusuorituksessa?

Kehityksen seuraaminen:Table-o-harjoitus ennen ja jälkeen harjoitusjaksoa, jossa teemana on olennaisen hahmottaminen. Seurataan, nopeutuuko/paraneeko olennaisen hahmottaminen.