Pelkistäminen - hyökkäyspisteet

Peuravaara - Kajaani, Kajaanin suunnistajat

Tavoite: Valita välin tärkeimmät kohteet, joissa on oltava kartalla (kehitetään kykyä pelkistää väliä sekä tehdä suunnitelma).

Toteutus: Tavallinen suunnistusrata eri mittaisilla väleillä. Väliaikalähdöt. Ennen rastilta lähtöä suunnistaja päättää kohteet, joissa haluaa olla täysin kartalla.

Kuvaus: Suunnistaja jakaa välin useampaan osaan niin, että päättää väliltä kohdat, joissa on oltava täysin kiinni. Rohkaistaan siihen, että monimutkaisia tai pitkiä välejä voi pilkkoa helpompiin ja lyhyempiin segmentteihin. Nämä kohteet suunnistaja voi päättää rastilla ja sitten suunnistaa välin näiden pisteiden kautta. Helpomman harjoituksesta saa, kun pisteet määritetään rauhassa jo etukäteen ja piirretään karttaan.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot. Pienipiirteisessä maastossa tämän taidon osaaminen korostuu.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/ 1:15 000 tavallinen suunnistuskartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen millaiset kohteet ovat kaukaa nähtävissä ja selkeitä kyseisessä maastotyypissä.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Löytyikö kaikilta väleiltä parhaat mahdolliset pisteet? Jos löytyi, niin millaisia kohteita valitsit ja voisiko samanlaisia kohteita käyttää jokaisessa maastossa vai olivatko kohteet hyvin maastokohtaisesti selkeitä? Jos ei löytynyt, niin millaisia kohteita olisi pitänyt lukea ja miksi et valinnut näitä kohteita?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.