Reitinvalinnat - mäkinen maasto

Peuravaara - Kuhmo, Kuhmon Peurat

Tavoite: Harjoitellaan reitinvalintojen tekemistä mäkisessä maastossa.

Toteutus: Rata, jossa on erilaisia välejä, joissa pitää arvioida kuinka kaukaa kannattaa kiertää/kuinka paljon kannattaa nousta välillä. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittelee reitinvalintojen tekemistä mäkisessä maastossa. Reitinvalinnoissa voi arvioida matkaa, nousua, suunnistuksellista haastetta sekä maastopohjaa.

Suositeltava maastotyyppi: Mäkinen maasto.

Suositeltava karttatyyppi: 1:15 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii etukäteen kuinka isot kierrot kannattavat suhteessa nousuun, voidaan myös arvioida omia vahvuuksia sekä millaiset muut tekijät vaikuttavat reitinvalintojen tekoon.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Onnistuiko oikean reitinvalinnan valinta ja voidaanko muodostaa joku ohje siitä, miten isot kierrot kannattavat suhteessa nousuun?

Kehityksen seuraaminen: Taulukoi onnistuneet reitinvalinnat ja epäonnistuneet reitinvalinnat. Vertaile kehittymistä.