Reitinvalinnat - omat vahvuudet

Salmenkylä - Kiuruvesi, Ylä-Savon Rasti

Tavoite: Harjoitella reitinvalintojen tekemistä omien vahvuuksien perusteella.

Toteutus: Pitkät välit, radalla välejä, jotka mahdollistavat reitinvalintojen tekemisen omien vahvuuksien mukaan. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja tekee reitinvalinnat sen perusteella, mikä hänen mielestään sopii hänelle parhaiten. Arviointi voi perustua omaan fysiikkaan, taitoon ja suorituksenhallintaan.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot, jossa erilaiset reitinvalinnat mahdollistuvat.

Suositeltava karttatyyppi: 1:15000

Harjoitukseen valmistautuminen: Mietitään etukäteen omia vahvuuksia ja miten niitä kannattaa hyödyntää reitinvalinnoissa.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Millaisia reittejä valittiin ja vastasivatko ne omia vahvuuksia? Millaisia eroja syntyi muihin verrattuna?

Kehityksen seuraaminen: Taulukoi onnistuneet reitinvalinnat ja epäonnistuneet reitinvalinnat. Vertaile kehittymistä.