Reitinvalinnat - pohjoismaiset maastot pariharjoitus

Salmenkylä - Kiuruvesi, Ylä-Savon Rasti

Tavoite: Harjoitella reitinvalintoja pohjoismaisissa maastoissa, mieluiten pääkisojen tyyppimaastoissa.

Toteutus: Pitkät välit. Vauhti reipas/kova. Pareittain tai kolmen (samavauhtisen) hengen ryhmissä, tehdään reitinvalinnoista päätös rasteilla (kaikki juoksee eri reitinvalinnan) ja rastilla odotetaan ryhmä kokoon ja samalla nähdään mikä reitti oli hyvä.

Kuvaus: Jokainen miettii, miten haluaisi toteuttaa välin, minkä jälkeen jaetaan ajatukset ryhmän kesken. Jos useammalla on sama, niin mietitään jokaiselle eri reitinvalinnat. Ryhmä lähtee samaa aikaan rastilta yhdessä päätetyllä vauhdilla ja tapaa seuraavalla rastilla.

Suositeltava maastotyyppi: Pohjoismainen, mieluiten pääkisojen tyyppimaasto. Alue, joka mahdollistaa järkevät erilaiset reitinvalinnat.

Suositeltava karttatyyppi: 1:15000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii millaiset reitinvalinnat ovat hyviä kyseisessä maastotyypissä sekä mitkä ovat omat vahvuudet ja miten niitä kannattaa hyödyntää reitinvalinnoissa.

Harjoituksen analysointi: Ryhmän sisäinen vertailu rastille tullessa siitä, miten paljon milläkin reitinvalinnalla voittaa/häviää. GPS-analyysi siitä, millaisissa paikoissa erot syntyivät ja miksi joku reitti oli nopeampi/hitaampi kuin joku toinen. Oliko reitinvalinnoissa eroa toteutuksen haastavuuden suhteen?

Kehityksen seuraaminen: Kuvan luominen siitä, millaiset reitinvalinnat ovat hyviä kyseisessä maastotyypissä ja näiden eri seikkojen hyödyntäminen suunnitelmaa tehdessä. Taulukoi onnistuneet reitinvalinnat ja epäonnistuneet reitinvalinnat. Vertaile kehittymistä.