Rinnesuunnistus

Nuuksvaara - Rovaniemi, Ounasvaaran hiihtoseura

Tavoite: Harjoitellaan erilaisia suunnistustekniikoita rinteissä.

Toteutus: Suunnistusrata, jossa harjoitetaan suunnistustaitoja rinteessä. Rastivälejä voi olla alas, ylös, rinteessä ja erilaista toteutusta vaativina. Voidaan myös suunnistaa mäen päällä ja ylittää harjanteita, kiertää käyrää ym. Väliaikalähdöt tai viestisuunnistus hajonnoilla.

Kuvaus: Tarjotaan paljon välejä, joissa tarvitaan erilaisia taitoja. Harjoitusta voi helpottaa helpoilla rastipisteillä tai muilla ohjaavilla muodoilla (käyrien lisäksi). Vaikeampi harjoituksesta tulee jos käytetään käyräkarttaa.

Suositeltava maastotyyppi: Isot mäet/mäkinen alue.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/1:15 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii erilaisia taktiikoita, joilla suunnistaa rinnevälejä (esim. erilaisia taktiikoita ottaa alamäkeen rasti ja kokeilla näitä erilaisia taktiikoita harjoituksen aikana). Tällainen testiharjoitus voidaan tehdä kevyesti ja tietoisesti miettiä ennen rastilta lähtöä, millaista taktiikkaa käyttää. Taitojen karttuessa vauhtia voi lisätä/vauhti voi heti olla kova, mikäli halutaan harjoittaa taitoja kisavauhdissa.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Millaisia taktiikoita käytettiin erilaisilla väleillä ja mikä toimi parhaiten missäkin tilanteessa? Mikä oli kompassin rooli ja millaisia kohteita luettiin?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.