Rytmitys

Tipasoja - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella suunnistuksen rytmittämistä.

Toteutus: Rata, jossa on pitkiä välejä, joiden välissä useampi lyhyt väli. Lyhyet välit voivat olla pienipiirteisellä alueella. Lyhyiden välien sijaan voidaan käyttää myös esim. viivasuunnistusta. Väliaikalähdöt. Kovavauhtinen harjoitus palvelee parhaiten rytmitystä harjoitellessa.

Kuvaus: Suunnistaja suunnistaa pitkät välit enemmän pelkistäen ja joutuu sitten lyhyillä väleillä lukemaan tiivimmin karttaa. Harjoitukseen voidaan vielä lisätä pitkille väleille hyvin selkeitä välejä, joissa vauhtia voi laittaa selvästi lisää (esim. tiepätkiä). Harjoituksesta saa helpomman kun käytetään selkeitä rastipisteitä ja pitkillä väleillä paljon ohjaavia muotoja.

Suositeltava maastotyyppi: Vaihteleva maasto/pienipiirteinen maasto. Jos koko maasto on pienipiirteinen, tulee myös hyvä pelkistämisharjoitus, kun pitää tietää mitä kohteita lukee pitkillä väleillä.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/1:15 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii miten voisi rytmittää suunnistustaan ja miettii erilaisia taktiikoita siihen (esim. liikennevalot). Suunnistaja miettii mitkä ovat olennaisia kohteita kyseisessä maastotyypissä ja millaiset reitinvalinnat ovat hyviä, voidaan myös katsoa vanhoja gps-seurantoja yms. ja analysoida niistä hyviä reitinvalintoja.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-seuranta, reitinvalintojen analysointi. Miten suunnistusta rytmitettiin? Vaihteliko keskittymisen taso? Millaisia kohteita luettiin pitkillä väleillä vs lyhyillä väleillä? Miten suunnistus muuttui muuten pitkien ja lyhyiden välien välillä?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.