Keskittymisen rytmittäminen

Paljakka - Puolanka, Puolangan Ryhti

Tavoite: Harjoitella keskittymisen tason säätelyä tai sitä, että tarvitaanko keskittymisen tason säätelyä.

Toteutus: Monipuolinen pitkä harjoitus: pitkiä välejä, joissa edetään erilaisissa paikoissa (esim. pienipiirteisellä alueella, tyhjällä alueella, tiellä/muulla johdattavalla kohteella), keskipitkiä välejä ja lyhyitä välejä, niin ikään erilaisissa paikoissa. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Fokus on siinä, miten keskittymistä voidaan harjoituksen aikana säädellä (eli esim. että voiko keskittyminen olla jossain aivan muualla sen aikaa kun juostaan tiellä vai onko fokus koko ajan suunnistuksessa). Jos keskittyminen saa olla välillä jossain muussa kuin suunnistuksessa (esim. kovan juoksuvauhdin ylläpitämisessä tiellä), niin harjoitellaan keinoja siihen, miten se palautetaan takaisin suunnistukseen.

Suositeltava maastotyyppi: Monipuolinen maasto, johon voi tehdä monipuolisen radan.

Suositeltava karttatyyppi: 1:15 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Valmistautuminen siihen, miten keskittyminen halutaan säilyttää olennaisessa ja mikä on olennaista sekä miten keskittymistä voidaan säädellä.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Harjoituksen käyminen läpi mielikuvissa: millainen keskittymisen taso oli yleisesti ja eri tilanteissa? Millaisissa tilanteissa keskittyminen herpaantui ja millaisissa tilanteissa sen annettiin tietoisesti herpaantua, tai annettiinko? Miten keskittyminen palautettiin, jos se herpaantui?

Kehityksen seuraaminen: Mielikuvien avulla harjoitusten analysointi ja paneutuminen siihen, miten keskittyminen säilyy suorituksessa. Voidaan tehdä läpi harjoitusjakson ja näin seurata kehittymistä.