Suunnassa kulku - tyhjä alue

Nuuksvaara - Rovaniemi, Ounasvaaran hiihtoseura

Tavoite: Harjoitellaan suunnassa kulkua ja kompassin käyttöä olennaisena osana kokonaissuoritusta.

Toteutus: Tavallinen suunnistusrata "kohdeköyhässä" maastossa tai maastonosassa. Eri mittaisia rastivälejä, jotka pakottavat suunnistajan käyttämään myös kompassia. Voidaan vaikeuttaa poistamalla karttaa rastiväleiltä. Voidaan tehdä myös viuhkana tai perhoslenkkeinä. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistaja suunnistaa normaalisti radan, mutta pääpaino on siinä, että suunnistuksen tukena käytetään vahvasti kompassia. Mikäli radalta poistetaan karttaa joistakin kohdista, kompassin käyttö edelleen korostuu, mutta silloin myös olennaisten kohteiden ennakointi on noilla alueilla mahdotonta.

Suositeltava maastotyyppi: Tyhjät maastot/alueet tai alueet, joissa on pakko käyttää kompassia.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000/1:15 000

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii miten käyttää normaalisti kompassia ja miten voisi keskittyä sen käyttämiseen tässä harjoituksessa. Mietintään kannattaa sisällyttää sen tiedostaminen, että miten pitää kompassia, mikäli sitä ei ole vielä tehnyt.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitin pituus verrattuna suoran radan pituuteen (voidaan ottaa esim. kilpailu osallistujien kesken siitä, kuka pääsee lähimmäksi suoran reitin matkaa). Miten kompassia käytettiin, vaihteliko kompassin käyttö eri väleillä ja jos vaihteli, niin miksi ja mikä oli paras tapa käyttää kompassia?

Kehityksen seuraaminen: Kompassinkäytön testirata, voidaan juosta sama rata useampaan kertaan/ainakin harjoitusjakson alussa ja lopussa, missä testataan kompassinkäyttöä esimerkiksi tyhjässä maastossa/maastonalueella tai jopa tyhjällä kartalla. Arvioidaan "osumatarkkuutta".