Suunnassakulku - yösuunnistus

Tipasoja - Sotkamo, Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella suunnassa kulkua kun näkyvyys ei ole hyvä hyödyntäen kompassia ja näkyviä maastonmuotoja. Harjoitettuja taitoja voidaan käyttää silloin, kun edetään maastossa tai maastonosassa missä näkyvyys ei ole hyvä.

Toteutus: Yösuunnistus. Tavallinen rata. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Yösuunnistus. Voidaan vaikeuttaa tekemällä vielä joku spesifimpi harjoitus (esim. pelkistämisharjoitus/viivasuunnistus tms.). Fokus siinä, miten suunnistus on sujuvaa ja varmaa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:10 000, tavallinen suunnistuskartta. Haastavampi jos käytetään esim. käyräkarttaa.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, miten suunnistaa yöllä, kun näkyvyys on huono. Miten kompassia voi käyttää hyödyksi pimeällä?

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi. Erosiko suunnistus päiväsuunnistuksesta ja jos erosi, niin miten? Oliko kompassin käyttö samanlaista kuin päivällä, ja jos erosi, niin miten?

Kehityksen seuraaminen: Kompassinkäytön testirata, voidaan juosta sama rata useampaan kertaan/ainakin harjoitusjakson alussa ja lopussa, missä testataan kompassinkäyttöä esimerkiksi tyhjässä maastossa/maastonalueella tai jopa tyhjällä kartalla. Arvioidaan "osumatarkkuutta".