Pelkistäminen

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella olennaisten kohteiden nopeaa poimimista

Toteutus: 1. 5-10s aikaa katsoa kutakin väliä ja piirtää oma kartta välistä 2. rata suunnistetaan itse piirretyllä kartalla. Valmentaja voi tulostaa rastiväliviivat ja rastiympyrät tyhjälle paperille.

Kuvaus: Harjoitus aloitetaan piirtämällä itselle suunnistuskartta (aikarajoitetta ei ole pakko olla, mutta se kehittää kohteiden hahmottamista nopeammin), minkä jälkeen rata suunnistetaan omalla kartalla. Vauhti vapaa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:4000 sprinttikartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, mitkä ovat yleensä sprintissä olennaisia kohteita sekä tekee mielikuvasuunnistusta kyseisessä maastossa tai maastotyypissä.

Harjoituksen analysointi: reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Arvioidaan oliko piirretyt kohteet olennaisimpia maastossa vai tuliko suunnistaessa vastaan selkeitä kohteita, joita ei oltu piirretty. Onnistuiko reitinvalinnat?

Kehityksen seuraaminen: Tehdään harjoitus useamman kerran ja seurataan suunnistuksen vauhtia/sujuvuutta sekä niiden kohteiden lukumäärää, joita ei oltu piirretty, mutta jotka olisi tarvittu. Arvioidaan myös onnistuneet ja epäonnistuneet reitinvalinnat ja seurataan niiden määrää.