Rastilta lähtö/suunnistuksen rytmittäminen

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella sitä, milloin voi lukea rataa eteenpäin ja miten lähestyy ja lähtee rastilta.

Toteutus: Tavallinen sprinttisuunnistusrata, jossa eri mittaisia välejä, mahdollisuuksien mukaan rytmitystä korostava rata. Väliaikalähdöt.

Kuvaus: Suunnistajan tavoitteena on löytää radalta ne hetket, jolloin voi lukea rataa eteenpäin ja suunnitella seuraavia välejä sekä lukea edessä tulevia kohteita. Niin ikään harjoitellaan sujuvaa rastilla käymistä eli rastia lähestyessä voidaan jo katsoa seuraavan välin lähtösuunta, koska reitinvalinta on tehtynä.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki sprinttimaastot. Tarkempaa suunnistusta vaativien välien ja pidempien reitinvalintavälien vuorottelu.

Suositeltava karttatyyppi: Sprinttikartta 1:4000.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja miettii, mitkä ovat yleensä sprintissä niitä alueita, joilla voidaan lukea rataa eteenpäin ja kuinka paljon näissä kohdissa luetaan karttaa sekä miten rastia lähestytään ja miten siltä lähdetään.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Onnistuiko ennakointi? Millaisissa paikoissa pystyi lukemaan eteenpäin? Oliko paikkoja, jossa suunnistus jäi jalkoihin? Millaisia paikkoja ne olivat ja miten suunnistuksen saisi näilläkin alueilla eteen? Miten rastia lähestyttiin ja miten siltä lähdettiin? Toistuiko toiminta samanlaisena jokaisella välillä?

Kehityksen seuraaminen: Harjoitusjakson alussa ja lopussa voidaan tehdä reservitesti: juostaan sama rata kaksi kertaa ja mitataan eroa, joka näiden kahden suorituskerran välillä on, harjoitusjakson teema sujuvuus, rytmitys, pelkistäminen.