Ulkoisten ärsykkeiden hallinta

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitellaan keskittymistä olennaiseen, vaikka on paljon ärsykkeitä.

Toteutus: Sprinttisuunnistusintervallit, n. 500-900m. Väliaikalähdöt, 20-30s välein riippuen maastosta.

Kuvaus: Suunnistaja harjoittelee kokonaissuoritusta intervallien avulla, jolloin vauhtia pystytään pitämään korkeana. Ulkoisia ärsykkeitä tulee lyhyistä lähtöväleistä. Lisäksi voidaan viedä rata esim. vilkkaaseen puistoon, jossa on paljon ihmisiä, joku voi kuvata suoritusta, joku voi olla huutelemassa ym. ärsykkeitä voidaan luoda suorituksen ajalle, jolloin suunnistajan tehtävä on tiukasti pitää keskittyminen olennaisessa.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi: 1:4000 sprinttikartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Suunnistaja päättää millaisiin asioihin keskittyy harjoituksessa ja millaisia keinoja on kääntää ajatukset takaisin olennaiseen, jos ne lähtevät harhailemaan.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi, mielikuva-analyysi keskittymiseen kohdentuen. Tuliko virheitä ja jos tuli niin mistä ne johtuivat? Miten ajatukset saatiin käännettyä takaisin olennaiseen, jos ne lähtivät harhailemaan? Millaisin keinoin jatkossa voisi ajatukset kääntää takaisin olennaiseen? Millaisilla häiriötekijöillä oli isoin vaikutus ja miten niiden vaikutusta voisi pienentää?

Kehityksen seuraaminen: Virhemäärien seuraaminen, mielikuvien avulla suoritusten läpikäyminen ja keskittymisen tason arviointi.