Ulkoisten ärsykkeiden hallinta/kokonaissuoritus

Sotkamo - Sotkamon Jymy

Tavoite: Harjoitella sprinttiviestin kokonaissuoritusta ja ulkoisten ärsykkeiden hallintaa.

Toteutus: Sprinttiviestirata hajonnoin. Yhteislähtö.

Kuvaus: Suunnistajat harjoittelevat sprinttiviestin kokonaissuoritusta. Ulkoisia ärsykkeitä voidaan vielä lisätä, jos mahdollista.

Suositeltava maastotyyppi: Kaikki maastot.

Suositeltava karttatyyppi:. 1:4000 sprinttikartta.

Harjoitukseen valmistautuminen: Valmistautuminen kisanomaiseen sprinttiviestiin, millaisiin asioihin pitää henkisesti valmistautua. Kerrataan suunnistusmalli.

Harjoituksen analysointi: Reittipiirros, GPS-analyysi, reitinvalinta-analyysi. Säilyikö keskittyminen olennaisessa? Pystyttiinkö suunnistusmallia toteuttamaan halutulla tavalla?

Kehityksen seuraaminen: Mielikuvien avulla harjoitusten analysointi ja paneutuminen siihen, miten keskittyminen säilyy suorituksessa. Voidaan tehdä läpi harjoitusjakson ja näin seurata kehittymistä. Virhemäärien analysointi.